Фінансова компанія “Кредіком груп”

                

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КРЕДІКОМ ГРУП”
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності) ТОВ “ФК “КРЕДІКОМ ГРУП”
Код за ЄДРПОУ 41082100
Дата державної реєстрації юридичної особи 13.01.2017
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні) ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ 8038500000
Поштовий індекс 04208 Область КИЇВ
Район / Район населеного пункту (за наявності) Населений пункт КИЇВ 208
Вулиця* проспект Порика Василя
Корпус (за наявності) Будинок Квартира, офіс (за наявності)
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв’язку 044 Телефон (044) 463-30-66 Факс (за наявності) (044) 463-30-66
Електронна пошта info@credicom.com.ua ВЕБ-сторінка (за наявності) www.cgfc.com.ua

Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати юридична особа

Види фінансових послуг Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ так
НАДАННЯ ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ так
ФАКТОРИНГ так
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ так

Інформація про статутний (складений) капітал (за наявності відповідно до законодавства)

Зареєстрований розмір статутного (складеного) капіталу 5100000
Фактично сплачений розмір статутного (складеного) капіталу 5077833,06
Частка статутного капіталу, що належить державі, % Частка статутного (складеного) капіталу, що належить нерезидентам, % 90

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, і’мя та по батькові і найменування посади керівника
Директор Панчук Дмитро Анатолійович

Інформація про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування

Назва ліцензії
Орган, який видав ліцензію
Дата видачі ліцензії Серія та номер виданої ліцензії
Дата початку дії ліцензії Строк дії ліцензії Дата закінчення дії ліцензії
Назва посади особи, що підписала ліцензію
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов’язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)
№ з/п Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1 Юридичні особи
1.1 “ПІРАМОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД”, КОМПАНІЯ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ ПРО КОМПАНІЇ РЕСПУБЛІКИ КІПР ВУЛИЦЯ МАРКУ БОТСАРІ, 3, 2-Й ПОВЕРХ, МІСТО ЛІМАСОЛ, 3040, КІПР 90
2 Фізичні особи
2.1 ВИГНАН АРТУР ВІКТОРОВИЧ 3266622876 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12Г, квартира 160 10
Усього: 2

_____________
* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.
** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
*** Паспортні дані – серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)
№ з/п Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)* Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)** Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1 “ПІРАМОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД”, КОМПАНІЯ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ ПРО КОМПАНІЇ РЕСПУБЛІКИ КІПР 40714341 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ЛОМБАРД “КРЕДІКОМ” ТОВ “АУТОДОК” І КОМПАНІЯ” ф 04208, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВАСИЛЯ ПОРИКА, будинок 8А 80

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.
** б – банк, ф – небанківська фінансова установа, і – інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов’язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)
№ з/п Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера) Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером) Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
1 “ПІРАМОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД”, КОМПАНІЯ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ ПРО КОМПАНІЇ РЕСПУБЛІКИ КІПР АНГЕЛІКІ ТЕМІСТОКЛЕУС КІПР МІСТО ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ МАРКУ ДРАКУ, БУДИНОК 86, МАСА ГЕЙТОНІЯ, 4002, КІПР 100

 

Щоб отримати інформацію про компанію виконайте наступне:

  • Перейдіть за посиланням Держфінпослуг
  • Введіть ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
  • Тип фінансової установи (виберіть фінансова компанія)
  • Натисніть кнопку пошук

 

Ознайомитись з правилами надання послуг і примірами договорів

 

Ознайомитись з аудиторським висновком і фінансовою звітністю за 2017
рік

Ознайомитись з аудиторським висновком і фінансовою звітністю за 2018
рік